За школску 2016/2017.  има места за:

Подручје рада: Саобраћај

KMKM SD 4I01S -Техничар друмског саобраћаја, 20 ученика (4 године)

Подручје рада: Геодезија и грађевинарство

KMKM SD 4H26S -Архитектонски техничар, 20 ученика (4 године)

Подручје рада: Електротехника

KMKM SD 4E04S -Електротехничар енергетике, 20 ученика (4 године)

KMKM SD 3E18S -Електромонтер мреже и постројења, 10 ученика (3 године)

KMKM SD 3E17S -Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, 10 ученика (3 године)

Подручје рада: Машинство и обрада метала

KMKM SD 4D06S -Машински техничар за комјутерско конструисање, 20 ученика (4 године)

KMKM SD 3D20S -Аутомеханичар, 10 ученика (3 године)

KMKM SD 3D25S -Инсталатер, 10 ученика (3 године)