Техничка школа "Михаило Петровић Алас" Blog

Школујући се у овом подручју рада ученик ће схватити начин рада машина и уређаја, односе у равни и простору, научиће сервисирање и поправке. По завршетку школовања ученик може припремати техничку документацију, одржавати машине и уређаје или радити на развијању производних поступака, конструисати или пројектовати

Елекротехника је наука, део физике која се, због своје обимности и широке примене, а такође и из разлога што се у одређеним деловима знатно више приближила математици, временом издвојила из ње и сада представља засебну научну дисциплину, са својим поддисциплинама. Као главни предмет проучавања електротехнике најлакше се може рећи да је упитању електрична струја

Друмски саобраћај је саобраћај који се одвија на путевима. Учесници у друмском саобраћају се могу кретати пешице, јашући животиње и уз помоћ разних возила. Друмски саобраћај је регулисан саобраћајним прописима које морају поштовати сви учесници у саобраћају

Грађевинарство је старо колико и људски род. Током историје настајале су и нестајале цивилизације, али су остајали видљиви трагови њиховог постојања, чудесне пирамиде, велелепни грчки храмови, Кинески зид, вијадукти, мостови… Грађевинарство је уметност обликовања простора и привредна делатност чији је основни задатак пројектовање и изградња свих врста објеката неопходних за живот, рад и друге потребе људи

Our services

Партнери и сарадња

We can help you
grow your business !

Контакт                                                                                             Актуелно                                                                                                           Дешавања