Подручје рада: Електротехника

Електротехничар енергетике (4 године) 20 ученика

Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје (3 године) 10 ученика

Електромонтер мрежа и постројења (3 године) 10 ученика

 

Подручје рада: Машинство и обрада метала

Машински техничар за компјутерско конструисање (4 године) 20 ученика

Аутомеханичар (3 године) 10 ученика

Инсталатер (3 године) 10 ученика

 

Подручје рада: Саобраћај

Техничар друмског саобраћаја (4 године) 20 ученика

 

Подручје рада: Геодезија и грађевинарство

Архитектонски техничар (4 године) 20 ученика