• Лоле Рибара 29, 38220 Kосовска Митровица
  • +381 28425333, +381 28425332
  • tsalaskm@yahoo.com

Машинство и обрада метала

MAШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Машински техничар за компјутерско конструисање (четворогодишње образовање)

Ово је модерно и перспективно занимање које се у суштини бави моделирањем 3D елемената и склопова, те њихово статичко, динамичко и структурно испитивање, и све то на рачунару.

Из претходно моделираног елемета, генерише се техничка документација као и програм за обраду на CNC (Computer numerical control) машинама, 3Д штампачу….

Такође, занимање се бави основама аутоматизацијe,  роботикe и програмирања.

У сврху ефикасног савладавања ових задатака, ученици раде у модерном кабинету за моделирање, у радионици на троосној CNC глодалици и 3D штампачу где израђују конкретне елемете као крајњи резултат 3D моделирања.